Pomiary elektryczne

Badania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej

Wykonujemy następujące pomiary elektryczne:

– pomiary rezystancji izolacji
– pomiary impedancji pętli zwarcia
– pomiary urządzeń różnicowo-prądowych (RCD)
– pomiary natężenia oświetlenia podstawowego, awaryjnego
– sprawdzenie działania wyłączników ppoż
– sprawdzenie działania oświetlenia awaryjnego, ewakuacyjnego

Na każdy pomiar wykonujemy osobny protokół.

Posiadamy profesjonalne mierniki, których kalibrację wykonujemy raz w roku.